Aktualności

Drugi tydzień Adwentu

advent 4620930 640

Ewangelia Łk 1,26-18

„…Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego….”

Czy często powtarzam słowa?

Jezu ufam Tobie! Jezu ufam Tobie!
Jezu ufam Tobie!

Psalm 103

„…Chwal i błogosław duszo moja, Pana…
nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie Twoje winy i uleczy wszystkie twoje winy
i uleczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i bardzo łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nie odpłaca…”

Ewangelia Mt 11,28-30

,,…Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię…”

Czy padam na kolana przed obliczem Pana, kiedy mi źle?
Czy czekam na Boże pocieszenie, kiedy mi źle?
Czy modlę się, kiedy mi źle?

Izajasz 41,13-20

,,…Nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą…”

Psalm 145

,,…Pan jest łagodny i bardzo łaskawy…
Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył…” 

Ewangelia Mt 11,11-1

,,…Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Kogo chcę słuchać, kiedy wstaje nowy dzień?
Kogo chcę słuchać?
Czy natłoku informacji w mediach?
Czy ciągłej muzyki?
Czy chcę słuchać rad z cudzego rozumu, jakbym swojego nie miał?
Czy cichych natchnień Ducha Świętego?
Czy chcę w ciszy słyszeć głos Boga ?
Czy chcę żyć w harmonii z Bogiem, ludźmi i przyrodą?

Izajasz 48,17-19

,,…Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający Cię w tym,
co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz.
O gdybyś zważał na me przykazania,
stałby się twój pokój jak rzeka,
a sprawiedliwość twoja, jak morskie fale. 

Psalm 1

,,Dasz światło życia idącym za Tobą
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców.

Lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą…
…Co innego grzesznicy są, jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.”

Ewangelia Mt 11,16-19

,,…A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.”

 

„ A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana .” Jk 1,5

,,Kto ma rozum, ten ma źródło życia, lecz głupota jest karą dla głupców Prz 16,22

,,Bo głupi wygłasza niedorzeczności i jego serce obmyśla nieprawość, żeby się dopuszczać bezbożności i głosić błędy o Panu…’’ Iz 32,6

,,Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie’’. Prz 10,8

,,Unikaj głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni (…) są bowiem bezużyteczne i puste”. Tt 3,9

Pierwszy tydzień Adwentu

advent 4620933 640

Psalm 80

„…Odnów nas Boże i daj nam zbawienie…

Izajasz 63

”…ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach.

Ewangelia Mk 33-37

,,…Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie…”.

Izajasz 11,1-10

„…nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek: raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok
..Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego…”

Psalm 72

„…Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie….”

Psalm 23

„…Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie…wiedzie mnie po właściwych ścieżkach…"

Ewangelia Mt 15, 29-37

„…tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą.
…A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.”

Czy chcę widzieć cuda, które Jezus nadal czyni w moim życiu?

Czy potrafię każdego dnia dziękować Bogu za to, że jeszcze żyję, że widzę, że słyszę, że czuję, że cieszę się, że Go tak bardzo całym sercem kocham?

Izajasz 26,1-6

„…Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą!...

Psalm 118

„….Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana niż pokładać ufność w człowieku…”

Ewangelia Mt 7,21.24-27

„…Jezus powiedział do uczniów:
Nie każdy kto mi mówi Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie…”.

Czy buduję swoje życie na najmocniejszym w świecie Bożym fundamencie, czy na pozorach?

Czy chcę wypełnić wolę Boga Ojca, czy swoją?

Izajasz 29,17-24

‘’… W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności będą widziały."

Psalm 27

„….Pan moim światłem i zbawieniem moim…”

Ewangelia Mt 9, 27-31

‘’…Ulituj się nad nami.…dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły im się oczy…’’.

Czy wpatruję się w oblicze Jezusa, który zawsze czeka, który zawsze kocha, który zawsze chce mnie prowadzić najlepszą drogą z możliwych dróg życia?

Psalm 147

„…Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu
….On leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany.
Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi…”

Ewangelia Mt 9,35-10,1.5.6-8

„…A widząc tłumy ludzi litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza…”.

Jaką ja jestem owcą, czy idącą za Jezusem, czy smutną i zabłąkaną, bo nie wiem kogo słuchać i za kim iść?

Czy chcę każdego dnia słuchać głosu mego Pasterza Jezusa?

ADWENT

advent 4620932 640

Adwent zaczyna się 29 listopada i trwa do zmroku 24 grudnia 2020r.

Czas oczekiwania
na ponowne narodziny w mym sercu Jezusa Chrystusa Pana

„…A ci, którzy oczekują Pana będą odnawiać swoją siłę, będą wznosić się w górę jak orły, będą biec, a nie będą znużeni, będą chodzić, a nie ustaną… ‘’– Izajasz 40,31

Czas wyciszenia

„…Bo w nawróceniu i spokoju, jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła…” - Izajasz 30,15

Czas rozmodlenia

„…Gdy się modlicie nie bądźcie, jak obłudnicy.…
…Ty wysłuchujesz modlitwy. Do Ciebie przychodzi wszelki człowiek…” - Psalm 63

Czas przebaczenia

„….Ty bowiem Panie jesteś dobry i przebaczasz . I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają…” - Psalm 86

Tekst z Msz Św. za wspólnotę

Klucz przekazu dla nas z Liturgii Słowa z dnia 17 listopada 2020 Czytanie (Ap 3, 1-6.14-22) Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

(…)Znam twoje czyny : masz imię, które mówi, że żyjesz a jesteś umarły.

Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga(...)

(….) Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, tak strzeż tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę, jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.

(…)Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny lub gorący!

A tak skoro jesteś letni i ani gorący ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.

(…)Ja wszystkich, których kocham karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się.

Oto stoję u drzwi i kołaczę : jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

Psalm 15

Kto będzie przebywał w Twym przybytku Panie?(…)

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Kto dotrzymuje przysięgi niekorzystnej dla siebie(…)

Ewangelia według św. Łukasza (Łk 19, 1-10)

Nawrócenie Zacheusza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.(…)wspiął się na sykomorę(…)

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: ”Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: <>

(…)Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło.

Pytania nie(retoryczne)

Czy chcę się spotykać z Jezusem, który mnie bardzo kocha i zawsze czeka na mnie?

Czy biegnę z pośpiechem na to spotkanie, jak Zacheusz?

Czy moje serce pała gorącą miłością do Jezusa?

Czy chcę zmieniać swoje życie na lepsze?

Czy pamiętam, że miłość Jezusa przemienia mnie?

Fatima

IMG 20201017 WA0008001

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.