Aktualności

IV Niedziela Adwentu

IMG 20201220 WA0007001

 

,,…DLA BOGA BOWIEM NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO…’’ Łk 1, 26-39

 Obrazek Zwiastowanie Najswietszej Maryi Panny

 

Psalm 89
Na wieki będę sławił wił łaski Pana

1 Sm 2.

Całym swym sercem raduję się w Panu

,,…Pan daje śmierć i życie, wtrąca do otchłani i z niej wyprowadza.
Pan czyni ubogim lub bogatym, poniża i wywyższa.
Biedaka z prochu podnosi, z błota dźwiga nędzarza…

Psalm 25

Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi
Daj mi poznać Twoje drogi Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.”
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze.

when the Lowly meets the Great

Marek Ristau
,,Wielbimy Wszechmocnego, radujemy się Bogiem, Zbawicielem naszym.
On kocha pokornych, uniżonym łaskę daje.
On czyni wielkie rzeczy w życiu posłusznych, poddanych, cichych i łagodnych. Pan jest dobry, miłosierny i łaskawy dla tych, którzy czczą Go z bojaźnią i drżeniem, bo święte jest Imię Jego. Pan jest wierny swoim obietnicom, nigdy nie opuści i nie porzuci potomstwa Abrahama w Chrystusie Jezusie…’’

 

,,Boże zamysły są absolutnie doskonałe i zdumiewające,
miłosierne i na wieki sprawiedliwe.
Wszystkie Jego wyroki są jedynie mądre. Nic nie zmieni Jego planu, gotowego zanim świat powstał. On jest jedynym celem i sensem dziejów ludzkości.
Nie ma w nikim innym zbawienia…”.


Resized IMG 20201220 WA0005001

IMG 20201219 WA0003001

KLUCZ dla nas Z LITURGII SŁOWA Z DNIA 17.12.2020

IMG 20201011 WA0002001002

Psalm 72 

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

„….Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią…”.
Mądrości Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas dróg roztropności…’’.

 

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 1,1-17)

,,Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama .
Abraham był ojcem Izaaka. Izaak ojcem Jakuba…Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem…
…Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń…”

III TYDZIEŃ TYDZIEŃ ADWENTU

advent 4620929 640

Gaudete
NIEDZIELA RADOŚCI

1 Tes.5,16-24

…,, Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie…
W każdym położeniu dziękujcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie.
Unikajcie wszelkiego rodzaju zła…”.

Psalm 25

,,…Daj mi poznać Twoje drogi Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń...
Boże i Zbawco w Tobie mam nadzieję…”.

Psalm 34

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, by pamięć o nich wymazać
z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od udręki.
Pan odkupi dusze sług swoich, nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

Izajasz 45

Ja jestem Pan i nikt poza Mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę.
Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce ziemi, bo Ja jestem Bogiem i nikt inny.
Tak przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówić: jedynie u Pana jest sprawiedliwość…”.

 

Psalm 85

,,…Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi…”.

Ewangelia wg św. Łukasza(Łk 7)

,,…Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci wstają oczyszczeni
i głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię…
A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie…”.

Izajasz
Pan naszą sprawiedliwością

Psalm 71

,,…Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą Boże mój wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Bo Ty mój Boże, jesteś moją nadzieją.
Panie Tobie ufam od młodości Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin
od łona matki moim opiekunem..”.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 1,5-25)
(o trudnościach w wierze Zachariasza, któremu trudno było pojąć,
że zostanie ojcem, będąc już starcem)

,,…Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić
z Tobą i oznajmić tę radosną nowinę.
A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie…”.

Psalm 125

,,Ci, którzy ufają Panu są jak góra Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki
Panie czyń dobrze dobrym i ludziom prawego serca…
…A tych, którzy chodzą na kręte drogi niech Pan oddali razem ze złoczyńcami.

  

Psalm 86

,,…Aleś Tyś Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny, bardzo wierny…”.

 

Ogłoszenie dla osób zainteresowanych paczkami żywnościowymi w ramach POPŻ 2014-2020

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ustaliło nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj:

  • 1542, 20zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161, 60zł dla osoby w rodzinie

W związku z trwającą epidemią jest możliwe zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywieniowej.

 

2021 01 12 22 12 00 Plakat informacyjny Podprogram 2020.pdf

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.