Aktualności

Pierwszy tydzień Adwentu

advent 4620933 640

Psalm 80

„…Odnów nas Boże i daj nam zbawienie…

Izajasz 63

”…ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach.

Ewangelia Mk 33-37

,,…Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie…”.

Izajasz 11,1-10

„…nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek: raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok
..Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego…”

Psalm 72

„…Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie….”

Psalm 23

„…Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie…wiedzie mnie po właściwych ścieżkach…"

Ewangelia Mt 15, 29-37

„…tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą.
…A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.”

Czy chcę widzieć cuda, które Jezus nadal czyni w moim życiu?

Czy potrafię każdego dnia dziękować Bogu za to, że jeszcze żyję, że widzę, że słyszę, że czuję, że cieszę się, że Go tak bardzo całym sercem kocham?

Izajasz 26,1-6

„…Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą!...

Psalm 118

„….Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana niż pokładać ufność w człowieku…”

Ewangelia Mt 7,21.24-27

„…Jezus powiedział do uczniów:
Nie każdy kto mi mówi Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie…”.

Czy buduję swoje życie na najmocniejszym w świecie Bożym fundamencie, czy na pozorach?

Czy chcę wypełnić wolę Boga Ojca, czy swoją?

Izajasz 29,17-24

‘’… W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności będą widziały."

Psalm 27

„….Pan moim światłem i zbawieniem moim…”

Ewangelia Mt 9, 27-31

‘’…Ulituj się nad nami.…dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły im się oczy…’’.

Czy wpatruję się w oblicze Jezusa, który zawsze czeka, który zawsze kocha, który zawsze chce mnie prowadzić najlepszą drogą z możliwych dróg życia?

Psalm 147

„…Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu
….On leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany.
Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi…”

Ewangelia Mt 9,35-10,1.5.6-8

„…A widząc tłumy ludzi litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza…”.

Jaką ja jestem owcą, czy idącą za Jezusem, czy smutną i zabłąkaną, bo nie wiem kogo słuchać i za kim iść?

Czy chcę każdego dnia słuchać głosu mego Pasterza Jezusa?

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.