Aktualności

dobre słowo

                                         20 WRZEŚNIA 2021

                 103 ROCZNICA STYGMATYZACJI św. OJCA PIO

Przez 50 lat św. o. Pio nosił na swoim ciele bolesne i otwarte rany, jako realny symbol więzi z Ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem.

 

Tak pisał o tym:

,, Od czwartku wieczorem aż do soboty, a także i we wtorki przeżywam bolesny dramat .Czuję, że me serce, ręce i nogi przeszywa jakaś szpada . Czuję jednak ból i nic więcej’’.

Do lekarza dokładnie badającego rany umieszczając w nich palce powiedział, a raczej krzyknął pełen włoskiego temperamentu:

,,Hej, doktorze, jesteś jak święty Tomasz.

Mnie te rany bolą.”

Powiedział też innym już razem:

,,Od jakiegoś czasu odczuwam w sobie potrzebę ofiarowania siebie Panu, jako żertwy za biednych grzeszników i za dusze czyśćcowe.

To pragnienie stale wzrasta w moim sercu do tego stopnia, że stało się ono wręcz moją mocną pasją.”

dobre słowo

NIEDZIELA 19 września 2021

 Z czytania  Listu św. Jakuba Apostoła

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją ci, którzy zaprowadzają pokój.

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nic nie posiadacie, gdyż  źle się modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Psalm 53

Bóg podtrzymuje całe moje życie…

Oto mi Bóg dopomaga..

Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe imię, bo jest dobre.

Z Ewangelii według Świętego Marka

On przywołał Dwunastu i rzekł do nich:<<Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich>>.

Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich:<< Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

 

Mały komentarz

Logika Jezusa jest prosta, bo zbudowana na fundamencie prawdziwej miłości i pełnym zaufaniu Swemu i naszemu Bogu Ojcu.

Jego posłuszeństwo Bogu jest nieprzemijającym wzorem do naśladowania dla każdego z nas, by dobrze przeżyć  swój czas na ziemi i nie zatracić tego największego skarbu, jakim jest życie wieczne. Nasze Zbawienie to największy sukces, jaki możemy osiągnąć. Jest on zagwarantowany niesamowitą męką Jezusa, będącą pokorną zgodą na ukrzyżowaną miłość.

 

Czy chcę pamiętać o takim właśnie życiowym sukcesie?

Czy wszystkie nałogi świata nie krzyżują drogi do zbawienia?

Czy człowiek trzymający w swej dłoni kieliszek lub butelkę alkoholu myśli dokąd taki sposób życia go zaprowadzi?

Czy kolega towarzyszący mu, będzie pamiętać o jego duszy, gdy nagle umrze?

                                                                                              jfk

dobre słowo

 

 

                                             17 października 2021

Msza Święta w intencji Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa

 Z Brewiarza: Psalm 63

 Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki…

Będę Cię chwalił przez całe me życie i wzniosę ręce w Imię Twoje!

Modlitwa- Rz. 13

Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Jk 1,19-20,26

Każdy człowiek powinien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.

1 P1,17-19

W bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem czy złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako Baranka niepokalanego i bez zmazy.

Z Liturgii Słowa:

Hbr 4,14-16

….trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Psalm 33

Okaż swą łaskę ufającym Tobie…

Słowo Pana jest prawe a każde Jego dzieło godne zaufania…

On jest nasza pomocą i tarczą.

Panie niech ogarnie nas Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie.

 

Z Ewangelii według św. Marka

….<<Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, lecz, żeby służyć i dać Swoje życie, jako okup za wielu>>.

Jezus jest wspaniałym i nieprzemijającym Autorytetem.

Jest prawdziwą Miłością, która służy całym Swym Jestestwem.

Syn samego Boga Ojca, a Serce ma pełne pokory i niebiańskiej dobroci.

Kocha każdego i na każdego wciąż czeka. Taki cierpliwy i miłościwy.

Zaprasza na co dzień i od święta do stołu Uczty Eucharystycznej.

Chce obdarzyć łaskami, ale  niewielu  jest chętnych, by je przyjąć.

Ci co przychodzą na to najważniejsze spotkanie w życiu są  podobni do garstki uczniów w Wieczerniku, wszak tłumu wtedy też nie było.

Serce, które kocha lgnie do swego źródła, którym jest Serce Boga.

                                                                                                          jfk

 

 

 

 

 

dobre słowo

17 września 2021  Święto stygmatów św. Franciszka z Asyżu

Na górze La Verna brat Franciszek trwał na modlitwie. W pełnym uniżeniu i w prawdziwej pokorze prosił Jezusa: ,,O Panie mój Jezu Chryste, proszę Cię byś mi uczynił dwie łaski, nim umrę.

Pierwszą- bym w życiu uczuł w duszy i ciele moim, o ile można te boleść, którą Ty Panie Słodki wycierpiałeś w godzinie gorzkiej swej męki.

Drugą-bym uczuł w sercu moim o ile można tę miłość niezmierną, którą Ty  Synu Boży tak zapłonąłeś, że ochotnie zniosłeś taką mękę, mękę za nas grzeszników".

Miłość  św. Franciszka do Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego za nas wszystkich Wybawiającego była tak ogromna, niepojęta i gorąca, że nawet dotyk Jego rąk rozgrzał jednego z braci tak, że mógł on spać pośród kamieni i śniegu nie czując zimna. Św. Franciszek już za życia martwił się, że ,,Miłość nie jest kochana" a tą Miłością i tą największą jest i zawsze będzie BÓĢ.

NIECH DOBRY I KOCHAJĄCY BÓG BĘDZIE ZAWSZE W NASZYCH SERCACH KOCHANY

dobre słowo

Msza św. w intencji Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa PAX

jest każdego 17ego dnia miesiąca o godz.9:00 w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów

Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 42   

BÓG bardzo kocha i czeka.

dobre słowo

14 WRZEŚNIA ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

 

Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa

Kto krzyż posiada, posiada skarb. Słusznie nazwałem skarbem to, co z imienia i w rzeczywistości jest najwspanialsze z wszystkich dóbr. Przez niego bowiem, dzięki niemu i w nim objawia się istota naszego zbawienia i powrót do pierwotnego stanu. Gdyby nie było krzyża Chrystus nie zostałby ukrzyżowany. Gdyby nie było krzyża, Życie nie zostałoby przybite gwoździami do drzewa. Gdyby nie było przybite gwoździami, z boku nie wypłynęłaby krew i woda dla oczyszczenia świata, dokument grzechu nie zostałby zniszczony, nie otrzymalibyśmy wolności, nie radowalibyśmy się drzewem życia, raj nie zostałby otwarty. Jeśliby nie było krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy. Wielką zaiste i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką ponieważ przezeń otrzymaliśmy wiele dóbr, o tyle więcej, o ile większość z nich jest owocem cudów i cierpień Chrystusa. Cenną zaś, ponieważ krzyż jest znakiem męki i tryumfu Boga; znakiem męki z powodu dobrowolnej w męce śmierci; znakiem tryumfu, ponieważ dzięki niemu szatan został zraniony, a wraz z nim została pokonana śmierć; ponieważ bramy piekła zostały skruszone, krzyż zaś stał się dla całego świata powszechnym znakiem zbawienia.

Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa.

Jest kosztownym kielichem obejmującym wszystkie cierpienia, jakie Chrystus za nas poniósł.

..,,Teraz Syn Człowieczy został chwałą otoczony, a w Nim Bóg został chwałą otoczony…

,,A Ja , gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie’’.

Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa(Oratio 10 in Exaltatione sanctae crucis)

 

 

 

 

 

 

 

dobre słowo

 

Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński 3.08.1901 - 28.05.1981 

 
MATKO BOŻA Niepokalana Maryjo Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i pracę, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewole miłości 
i pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś MATKĄ.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam,
Ty zaś wszystko możesz co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc Wspomożycielko Wiernych aby moja rodzina,
parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem twego Syna i Twoim.
Amen.

dobre słowo

12 września - Imieniny Matki Bożej

Niech Jej dzieci na ziemi spełnią Jej marzenia i życzenia.

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.