Aktualności

Ogłoszenie

Paczki z żywności unijnej oraz nowe wnioski w ramach progrmu POPŻ będą wydawane w dniach:

* 23 września w godz. 13:15 do 17:00

* 24 września w godz.   9:00 do 12:30

Paczki będą wydawane z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczka i odległość).

dobre słowo

                            15 września 2022

        NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

 

Z Liturgii Słowa na dziś:

Bolejąca Matka stała u stóp krzyża ,

we łzach cała, kiedy zawisł Syn.

A w Jej pełnej jęku duszy, od męczarni i katuszy tkwił miecz ostry naszych win.

Jakże smutna i strapiona była Ta błogosławiona,

z której narodził się Bóg…

Któż od smutku się powstrzyma, mając Matkę przed oczyma, która cierpi z Synem swym?...

Niechaj serce moje pała, by radością mą się stała Miłość-Chrystus Bóg.

(Lekcjonarz Mszalny t.6, Sekwencja str.390)

(Hbr 5,7-9)

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy GO słuchają.

Psalm 33

Wybaw mnie Panie w swoim miłosierdziu…

Bądź dla mnie skałą schronienia,

warownią, która ocala.

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,

kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

Ja zaś pokładam ufność w Tobie Panie i mówię :

Ty jesteś moim Bogiem.

W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Jakże jest wielka Twoja dobroć Panie,

którą zachowałeś dla bogobojnych.

Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi.

Z Ewangelii według św. Jana J 19,25-27

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:

<<Niewiasto oto Syn Twój>>.

Następnie rzekł do ucznia:<<Oto Matka twoja.>>.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Mały komentarz:

Prawdziwa miłość jest posłuszna.

Jaka Matka taki Syn. I my będąc posłuszni Maryi mamy kroczyć przez życie z Jezusem, Jej Synem, który jest DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM.

Dokonując takiego wyboru osiągniemy najważniejszy cel naszego istnienia, czyli życie wieczne w mieszkaniu Ojca w Niebie. Amen

jfk

dobre słowo

15 WRZEŚNIA 2022

DRUGI DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

Święty Ojcze Pio Ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się  za najszczęśliwszych, gdy,, staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka’’, by ,, wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga”.

Ośmieleni  przykładem twojej ufności, prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…                                                            

(Modlitwy 24.pl)

dobre słowo

14 WRZEŚNIA 2022

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

,,Św. o. Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Boża Opatrzność mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów, prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga.”(modlitwy 24.pl)

Wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu

Z Liturgii Słowa na dziś:

UWIELBIAMY CIĘ CHRYSTE I BŁOGOSŁAWIMY CIEBIE, BO PRZEZ KRZYŻ TWÓJ ŚWIĘTY ŚWIAT ODKUPIŁEŚ

(Flp 2,6-11)

Psalm 78

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich…

Lecz oszukiwali Go swymi ustami i kłamali Mu swoim językiem

Ich serce nie było Mu wierne, w przymierzu z Nim nie byli stali.

On jednak w Swym miłosierdziu odpuszczał im winę i nie zatracał. Gniew swój często powściągał i powstrzymywał swoje oburzenie.

,,Bóg GO nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię JEZUSA zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że JEZUS JEST PANEM KU CHWALE BOGA OJCA”(Flp 2.6-11)

                           Z Ewangelii według św. Jana (J 3,13-17)

,,Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

mały komentarz:

Jezus Chrystus nie wywyższał się i nie chciał pokazywać ludziom, że jest na równi z Bogiem Swym Ojcem. Jego pokora i uniżenie do dzisiaj zadziwia świat. Był w każdej chwili Swego życia posłuszny Ojcu. Całym sercem, duszą i ciałem kochał, wierzył i ufał. Pozwolił ludziom przybić się do surowego drzewa, by ono napojone Jego miłością, krwią, bólem i łzami dało każdemu z nas prawdziwe życie i to w pełni.

DZIEKI CI PANIE ZA TWÓJ KRZYŻ,  

ZA TO, ŻE JESTEŚ, ZA TO, ŻE KOCHASZ

ZA TO, ŻE CZEKASZ NA KAŻDEGO Z NAS

AMEN

jfk

Otwórz zdjęcie

dobre słowo

14 września – Europejski Dzień Modlitwy za Ukrainę

Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Niech w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach i parafiach nie zabraknie tego dnia modlitwy podczas Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu i odmawiania Różańca w intencji Ukrainy i nawrócenia narodu rosyjskiego.

dobre słowo

14 września 2022r.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

„Podwyższenia Krzyża Świętego (także: Pańskiego) – święto obchodzone zarówno w Kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa. (…) Tradycja przypisuje odnalezienie Krzyża św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I Wielkiego, w 326 roku.”

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwy%C5%BCszenie_Krzy%C5%BCa_%C5%9Awi%C4%99tego

 

 

https://www.google.pl/search?q=podniesienia+krzy%C5%BCa&sxsrf=ALiCzsawwoqqdpAyXH1CblUQNUTIOkl9Zw:

 

dobre słowo

12 września imieniny Matki Bożej!

 

Matka Boża Fatimska - Obrazek z modlitwą (100 szt) - Obrazki papierowe -

 

dobre słowo

Otwórz zdjęcie

 

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.


Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

dobre słowo

MIESIĄC SIERPIEŃ- czas abstynencji, czas wolności od tego, co pochodzi od złego!

Patronem trzeźwości jest - św. Jan Chrzciciel

 

2 SIERPNIA - święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli

Tego dnia, każdy, kto chce może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami przez nawiedzenie dowolnego kościoła:

1) spowiedź św. lub w stanie laski uświęcającej,

2) przyjęcie Komunii św.,

3) odmowić Ojcze Nasz i wierzę w Boga,

4) modlitwa w intencji papieża Franciszka,

5) wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

 

W niektórych diecezjach Odpust Porcjunkuli może być przesunięty na pierwszą niedzielę po 2 sierpnia.

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.