Aktualności

dobre słowo

14 października Kościół obchodzi wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque

Od początku swego życia zakonnego, przez ponad półtora roku, od grudnia 1673 do czerwca 1675, Małgorzata doświadczała mistycznych spotkań z Jezusem, który przekazał jej zadanie niesienia ludziom posłannictwa o Jego Najświętszym Sercu.    

Pan Jezus przedstawiał jej swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości. Chrystus prosił Małgorzatę, by często przystępowała do Komunii świętej, a przede wszystkim w pierwsze piątki miesiąca. Polecał także, aby w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek uczestniczyła w Jego śmiertelnym konaniu w Ogrójcu między godziną 23 a 24: "Upadniesz na twarz i spędzisz ze Mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem".

Obietnice wielkich łask dla czcicieli Serca Jezusa. On sam objawił to  mistyczce

(https://misyjne.pl/wp-content/uploads/2018/07/gerajuarez-1547079605894-cathopic-900x380.jpg)

 

16 czerwca 1675 r. Pan Jezus ukazał Małgorzacie swoje Boskie Serce, mówiąc:

Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że w niczym nie oszczędzając siebie, całkowicie się wyniszczyło i ofiarowało, aby im okazać swoją miłość. Przeto żądam od ciebie, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała zostało ustanowione święto – szczególnie po to, by uczcić Moje Serce przez Komunię Świętą i uroczyste akty przebłagania, w celu wynagrodzenia Mu za zniewagi doznane w czasie wystawienia na ołtarzach. Obiecuję, że Moje Serce otworzy się, aby spłynęły z niego Strumienie Jego Boskiej Miłości na tych, którzy Mu tę cześć okażą i zatroszczą się o to, by inni Mu ją okazywali.  (https://deon.pl/wiara/duchowosc/sw-malgorzata-maria-alacoque-i-najswietsze-serce-jezusa,1639370)

dobre słowo

„Boże, nasz Ojcze, udziel nam hojnie Twojej łaski i pomóż nam wypełniać Twoje przykazania, abyśmy w tym życiu

znajdowali pociechę i osiągnęli wieczną radość.”  (Brewiarz Franciszkański Świeckich, str. 386)

 

 

Wysławiaj swego Boga

On zsyła na ziemię swoje polecenia

A szybko mknie Jego słowo..     (Psalm 147)

dobre słowo

Przyjdź Duchu Święty

Bo Ty jesteś Światłem serca człowieczego…

Jesteś spoczynkiem w znużeniu i pracy.

Ochłodą w skwarze, słodkim gościem duszy.

Darem i dawcą świętości i prawdy, Nauczycielem

Z brudu nas obmyj i ulecz zranionych,

Oziębłość duszy rozpal swym ogniem.

Nawróć opornych i ukaż zbłąkanym bezpieczną drogę.

Sam jesteś dobrem i dobrem napełniasz,

Gdy Ciebie nie ma, pustka nas ogarnia.

Przyjdź więc, Płomieniu i ogrzej miłością wygasłe serca.

(Brewiarz Franciszkanów Świeckich, str. 366)

 

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem,

a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.

Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam Tobie pełnić.

(Pwt 4,39-40a)

Bóg jest Miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu.

Miłość polega na spełnianiu Jego przykazań.

(Brewiarz Franciszkanów Świeckich, str. 376)

dobre słowo

Aniołowie Stróżowie

 

          Na polecenie samego Boga strzegą nas i chronią, wiemy też, że każdy z nas ma swojego własnego, który wspiera nas na drodze do Nieba. Dziś w liturgii wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. (…)

         Wielu świętych miało bliskie relacje ze swoimi Aniołami Stróżami, wielu obecnych ojców duchownych zachęca wprost, by z aniołami rozmawiać, a nawet prosić Pana Boga o możliwość poznania imienia swojego anioła.  

 

Angel Wings on Blue Bokeh Banner    - Wide blue bokeh background with a large pair of Angel Wings on the left side and a shaft of bright light between  

https://stock.adobe.com/pl/

dobre słowo

Październik – miesiąc Różańca świętego

„Różaniec to największa broń, skierowana przeciwko szatanowi.”

                                                       (Słowa Ojca Pio)

Są tacy, dla których różaniec jest za trudny. Trudność nie kryje się w samym różańcu, lecz w skomplikowaniu tych, którym tak trudno jest.

         Zapraszaj dusze do tej modlitwy; będę przez nią uzdrawiał choroby ciała i umysłu, będę wprowadzał pokój tam, gdzie panuje nienawiść; dzięki niej przemienię grzeszników w wielkich świętych, będę uświęcał Moich kapłanów, będę przynosił radość osobom konsekrowanym i wzniecę nowe powołania w obfitości.

Usłysz błagania Mojej Matki z tak wielu miejsc. Weź je sobie do serca. Odmawiaj Jej różaniec, a Ojciec Mój dokona niesamowitych rzeczy zarówno dla ciebie, jak i dla Niej.”

(„Rozważania na każdy dzień, IN SINU JESU, KIEDY SERCE MÓWI DO SERCA”)

Różaniec - historia prawdziwa - NINIWA  

https://niniwa.pl/2020/05/22/prawdziwy-rozaniec/

 

dobre słowo

♥️   Ojciec Pio na dziś (30 września 2022)

Nigdy nie przyszła mi do głowy myśl o jakiejś zemście. Modliłem się za oszczerców i nadal będę się modlił. Często mówiłem Bogu: „Panie, jeśli dla ich nawrócenia potrzebne jest uderzenie batem, zrób to, byleby tylko zostali zbawieni” (AD, s. 127)

Otwórz zdjęcie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie odebrały paczek z żywności unijnej w Programie POPŻ mogą je dodebrać do dnia 10 października 2022r.

 

Tel. kontaktowy   531 655 466

dobre słowo

23 września 2022

                 WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO OJCA PIO

 

,,JEZUS NIECH BĘDZIE DLA CIEBIE ZAWSZE I WE WSZYSTKIM-     OBRONĄ, POMOCĄ I ŻYCIEM’’-św. o. Pio

,,TO, CO NAPRAWDĘ I JASNO ROZUMIEM TO TO, ŻE MOJE SERCE KOCHA MOCNIEJ, NIŻ POZNAJE MÓJ ROZUM.TEGO TYLKO JESTEM PEWNY I CO DO TEGO NIGDY NIE MIAŁEM WATPLIWOŚCI’’-św .o .Pio

(Listy Ojca Pio,154str.351,Łódź 2002)

TEN,KTO NIE ROZMYŚLA,POSTĘPUJE, JAK TEN , KTO NIGDY NIE PRZEGLĄDA SIĘ W LUSTRZE I DLATEGO NIE STARA SIĘ O TO, BY WYGLĄDAĆ CZYSTO.MOŻE BĆ BRUDNY I NAWET O TYM NIE WIE.OSOSBA, KTÓRA ODPRAWIA MEDYTACJĘ I ZWRACA SWOJĄ MYŚL KU BOGU, KTÓRY JEST LUSTREM JEJ DUSZY,STARA SIĘ,ABY POZNAĆ SWOJE BRAKI I NAPRAWIĆ JE, BY PANOWAĆ NAD ODRUCHAMI I UPORZĄDKOWAĆ SWOJE SUMIENUE

MODLITWA JEST NAJLEPSZĄ BRONIĄ,JAKĄ POSIADAMY.JEST ONA KLUCZEM, KTÓRY OTWIERA SERCE BOGA.POWINIENEŚ MÓWIĆ DO PANA JEZUSA RÓWNIEŻ SERCEM, A NIE TYLKO WARGAMI.CO WIĘCEJ, W PEWNYCH PRZYPADKACH POWINIENEŚ MÓWIĆ TYLKO SERCEM

MÓDL SIĘ I UFAJ,! NIE DENERWUJ SIĘ. NIEPOKÓJ NIE SŁUŻY NICZEMU.BÓGJEST MIŁOSIERNY I WYSŁUCHA TWOJĄ MODLITWĘ

MODLITWA JEST PRZELEWANIEM NASZEGO SERCA DO SERCA BOGA’’

(https://cytatybaza.pl.,św.o.Pio)

 

22 września 2022

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY

PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.OJCA PIO

 

,,Święty Ojcze Pio, Maryja była Ci Matką najmilszą. Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na Niebie i na ziemi, przez Twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc’’… w pilnej potrzebie.

Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

dobre słowo

21 WRZEŚNIA 2022

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PI0

”Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go; w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj w Niebie dar, o który cię z ufnością prosimy”.

Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha Św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

 

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu

(modlity24.pl)

dobre słowo

20 WRZEŚNIA 2022

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

,,Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa.

Wszystkich z ufnością zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości. Módl się …’’.

Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha Św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

(Modlitwy 24.pl)

 

19 WRZEŚNIA 2022

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

,,Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze. Wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, nie ma dobra i nie ma miłości, a gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do Nieba. Bądź naszym orędownikiem u Boga, gdy proszę’’…

Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha Św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

(Modlitw 24.pl)

 

18 WRZEŚNIA 2022

PIĄTY DZIEŃ PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

,,Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem  wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że nasz Zbawiciel  jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja’’.

Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą, i za narodem rosyjskim, by moc Ducha Św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

(Modlitwy 24.pl)

 

17 WRZEŚNIA 2022

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

,,Święty Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, które przyjmowałeś, jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia’’. Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha Św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

(Modlitwy 24.pl)

 

16 WRZEŚNIA 2022

TRZECI DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PI0

,,Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka i wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda Ci rękę i obdarzy mocą’’. Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…                                                            

(Modlitwy 24.pl)

 

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.