Aktualności

dobre słowo

Otwórz zdjęcie

 

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.


Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

dobre słowo

MIESIĄC SIERPIEŃ- czas abstynencji, czas wolności od tego, co pochodzi od złego!

Patronem trzeźwości jest - św. Jan Chrzciciel

 

2 SIERPNIA - święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli

Tego dnia, każdy, kto chce może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami przez nawiedzenie dowolnego kościoła:

1) spowiedź św. lub w stanie laski uświęcającej,

2) przyjęcie Komunii św.,

3) odmowić Ojcze Nasz i wierzę w Boga,

4) modlitwa w intencji papieża Franciszka,

5) wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

 

W niektórych diecezjach Odpust Porcjunkuli może być przesunięty na pierwszą niedzielę po 2 sierpnia.

dobre słowo

Otwórz zdjęcie

„Ciało moje jest pokarmem, a Krew moja jest napojem. Kto spożywa Moje Ciało i Krew Moją pije będzie żył na wieki”.

(brewiarz str. 486 III tom)

Jezus żywy i prawdziwy jest obecny w naszej rzeczywistości.

Psalm 147   Wysławiaj swego Boga...

zsyła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego Słowo

Psalm 111  Z całego serca będę chwalił Pana...

wielkie są dzieła Pana  zgłębić je mają wszyscy, którzy je miłują.

 

dobre słowo

        PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

to istotne dni oczyszczenia naszych dusz i wypełnienie próśb Jezusa i Maryi.

 

  1. Rachunek sumienia
  2. Spowiedź
  3. Przyjęcie Komunii św. w intencji wynagradzającej

przepraszamy, wynagradzamy i o przebaczenie błagamy

-za obojętność wobec Twego Serca żarem miłości wypełnionego

-za brak posłuszeństwa wobec Twych próśb i nakazów

-za brak życia na co dzień według św. Ewangelii

-za lekceważenie dnia świętego

-za profanacje Twego  Najświętszego Oblicza i Matki Bożej

-za  zapomnienie, zaniedbanie, wzgardę i niewdzięczność wobec Twego Serca

-za demoralizację i rozwiązłość

-za niezbożne mowy i uczynki w kościołach wobec Twojej obecności

-za przemoc, pogardę, kłamstwa, złość i obłudę

przepraszamy, wynagradzamy i o przebaczenie błagamy

Adorujemy Twe Najświętsze Serce brakiem ludzkiej miłości zranione.

Adorujemy Twe Serce i Twą obecność w Najświętszym Sakramencie.

 

,,Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, że nie mogę powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości, muszę ją rozlać i ukazać się ludziom, by ich ubogacić  drogocennymi skarbami, które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, aby ich wydobyć z przepaści zatracenia’’-słowa Jezusa do Małgorzaty Marii Alacoque.

 

,, Modlitwa jest kluczem, który otwiera Serce Boga’’-o. Pio

 

,,Człowiek potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznawać Boga i samego siebie; potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości’’-św. Jan Paweł II

 

                                      Prośba alkoholika

Panie, kiedy wisiałeś na krzyżu, powiedziałeś ,,pragnę’’. Chciałeś wypić kielich cierpienia do ostatniej kropli.

Gdy cierpiałeś z pragnienia podano Ci ocet do picia.

Niech Twoje okrutne męki przypomną mi się w chwili, gdy chcę przyłożyć kieliszek alkoholu do ust.

Niechaj sobie uświadomię Twoje gorzkie pragnienie na krzyżu.

Niech myśl o Twoim zwycięstwie na krzyżu da mi łaskę przezwyciężenia mojej słabości i wiarę w całkowite zwycięstwo nad alkoholem. Amen

 

Sługa Boży Mateusz Talbot-irlandzki asceta, .

alkoholik zachowujący abstynencję. Złożył przyrzeczenie trzeźwości  najpierw na 3miesiące a potem deklarację na całe życie .Postanowił szukać pomocy u Boga. Chodził codziennie na Mszę ,dużo się modlił oraz pościł.

W 1975r. papież Paweł VI ogłosił dekret o,, heroiczności jego cnót’ ‘’ nadając tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

dobre słowo

CZERWIEC MIESIĄCEM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

 

Artykuły

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.