Aktualności

dobre słowo

23 września 2022

                 WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO OJCA PIO

 

,,JEZUS NIECH BĘDZIE DLA CIEBIE ZAWSZE I WE WSZYSTKIM-     OBRONĄ, POMOCĄ I ŻYCIEM’’-św. o. Pio

,,TO, CO NAPRAWDĘ I JASNO ROZUMIEM TO TO, ŻE MOJE SERCE KOCHA MOCNIEJ, NIŻ POZNAJE MÓJ ROZUM.TEGO TYLKO JESTEM PEWNY I CO DO TEGO NIGDY NIE MIAŁEM WATPLIWOŚCI’’-św .o .Pio

(Listy Ojca Pio,154str.351,Łódź 2002)

TEN,KTO NIE ROZMYŚLA,POSTĘPUJE, JAK TEN , KTO NIGDY NIE PRZEGLĄDA SIĘ W LUSTRZE I DLATEGO NIE STARA SIĘ O TO, BY WYGLĄDAĆ CZYSTO.MOŻE BĆ BRUDNY I NAWET O TYM NIE WIE.OSOSBA, KTÓRA ODPRAWIA MEDYTACJĘ I ZWRACA SWOJĄ MYŚL KU BOGU, KTÓRY JEST LUSTREM JEJ DUSZY,STARA SIĘ,ABY POZNAĆ SWOJE BRAKI I NAPRAWIĆ JE, BY PANOWAĆ NAD ODRUCHAMI I UPORZĄDKOWAĆ SWOJE SUMIENUE

MODLITWA JEST NAJLEPSZĄ BRONIĄ,JAKĄ POSIADAMY.JEST ONA KLUCZEM, KTÓRY OTWIERA SERCE BOGA.POWINIENEŚ MÓWIĆ DO PANA JEZUSA RÓWNIEŻ SERCEM, A NIE TYLKO WARGAMI.CO WIĘCEJ, W PEWNYCH PRZYPADKACH POWINIENEŚ MÓWIĆ TYLKO SERCEM

MÓDL SIĘ I UFAJ,! NIE DENERWUJ SIĘ. NIEPOKÓJ NIE SŁUŻY NICZEMU.BÓGJEST MIŁOSIERNY I WYSŁUCHA TWOJĄ MODLITWĘ

MODLITWA JEST PRZELEWANIEM NASZEGO SERCA DO SERCA BOGA’’

(https://cytatybaza.pl.,św.o.Pio)

 

22 września 2022

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY

PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.OJCA PIO

 

,,Święty Ojcze Pio, Maryja była Ci Matką najmilszą. Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na Niebie i na ziemi, przez Twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc’’… w pilnej potrzebie.

Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

dobre słowo

21 WRZEŚNIA 2022

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PI0

”Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go; w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj w Niebie dar, o który cię z ufnością prosimy”.

Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha Św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

 

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu

(modlity24.pl)

dobre słowo

20 WRZEŚNIA 2022

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

,,Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa.

Wszystkich z ufnością zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości. Módl się …’’.

Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha Św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

(Modlitwy 24.pl)

 

19 WRZEŚNIA 2022

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

,,Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze. Wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, nie ma dobra i nie ma miłości, a gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do Nieba. Bądź naszym orędownikiem u Boga, gdy proszę’’…

Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha Św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

(Modlitw 24.pl)

 

18 WRZEŚNIA 2022

PIĄTY DZIEŃ PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

,,Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem  wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że nasz Zbawiciel  jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja’’.

Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą, i za narodem rosyjskim, by moc Ducha Św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

(Modlitwy 24.pl)

 

17 WRZEŚNIA 2022

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

,,Święty Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, które przyjmowałeś, jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia’’. Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha Św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

(Modlitwy 24.pl)

 

16 WRZEŚNIA 2022

TRZECI DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PI0

,,Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka i wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda Ci rękę i obdarzy mocą’’. Prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…                                                            

(Modlitwy 24.pl)

 

 

Ogłoszenie

Paczki z żywności unijnej oraz nowe wnioski w ramach progrmu POPŻ będą wydawane w dniach:

* 23 września w godz. 13:15 do 17:00

* 24 września w godz.   9:00 do 12:30

Paczki będą wydawane z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczka i odległość).

dobre słowo

                            15 września 2022

        NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

 

Z Liturgii Słowa na dziś:

Bolejąca Matka stała u stóp krzyża ,

we łzach cała, kiedy zawisł Syn.

A w Jej pełnej jęku duszy, od męczarni i katuszy tkwił miecz ostry naszych win.

Jakże smutna i strapiona była Ta błogosławiona,

z której narodził się Bóg…

Któż od smutku się powstrzyma, mając Matkę przed oczyma, która cierpi z Synem swym?...

Niechaj serce moje pała, by radością mą się stała Miłość-Chrystus Bóg.

(Lekcjonarz Mszalny t.6, Sekwencja str.390)

(Hbr 5,7-9)

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy GO słuchają.

Psalm 33

Wybaw mnie Panie w swoim miłosierdziu…

Bądź dla mnie skałą schronienia,

warownią, która ocala.

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,

kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

Ja zaś pokładam ufność w Tobie Panie i mówię :

Ty jesteś moim Bogiem.

W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Jakże jest wielka Twoja dobroć Panie,

którą zachowałeś dla bogobojnych.

Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi.

Z Ewangelii według św. Jana J 19,25-27

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:

<<Niewiasto oto Syn Twój>>.

Następnie rzekł do ucznia:<<Oto Matka twoja.>>.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Mały komentarz:

Prawdziwa miłość jest posłuszna.

Jaka Matka taki Syn. I my będąc posłuszni Maryi mamy kroczyć przez życie z Jezusem, Jej Synem, który jest DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM.

Dokonując takiego wyboru osiągniemy najważniejszy cel naszego istnienia, czyli życie wieczne w mieszkaniu Ojca w Niebie. Amen

jfk

dobre słowo

15 WRZEŚNIA 2022

DRUGI DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

Święty Ojcze Pio Ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się  za najszczęśliwszych, gdy,, staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka’’, by ,, wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga”.

Ośmieleni  przykładem twojej ufności, prosimy wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…                                                            

(Modlitwy 24.pl)

dobre słowo

14 WRZEŚNIA 2022

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY PRZED WSPOMNIENIEM ŚW.O.PIO

,,Św. o. Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Boża Opatrzność mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów, prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga.”(modlitwy 24.pl)

Wstawiaj się za nami, za walczącą Ukrainą i za narodem rosyjskim, by moc Ducha św. wypełniała nasze serca mądrością, ufnością i pokojem.

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu

Z Liturgii Słowa na dziś:

UWIELBIAMY CIĘ CHRYSTE I BŁOGOSŁAWIMY CIEBIE, BO PRZEZ KRZYŻ TWÓJ ŚWIĘTY ŚWIAT ODKUPIŁEŚ

(Flp 2,6-11)

Psalm 78

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich…

Lecz oszukiwali Go swymi ustami i kłamali Mu swoim językiem

Ich serce nie było Mu wierne, w przymierzu z Nim nie byli stali.

On jednak w Swym miłosierdziu odpuszczał im winę i nie zatracał. Gniew swój często powściągał i powstrzymywał swoje oburzenie.

,,Bóg GO nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię JEZUSA zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że JEZUS JEST PANEM KU CHWALE BOGA OJCA”(Flp 2.6-11)

                           Z Ewangelii według św. Jana (J 3,13-17)

,,Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

mały komentarz:

Jezus Chrystus nie wywyższał się i nie chciał pokazywać ludziom, że jest na równi z Bogiem Swym Ojcem. Jego pokora i uniżenie do dzisiaj zadziwia świat. Był w każdej chwili Swego życia posłuszny Ojcu. Całym sercem, duszą i ciałem kochał, wierzył i ufał. Pozwolił ludziom przybić się do surowego drzewa, by ono napojone Jego miłością, krwią, bólem i łzami dało każdemu z nas prawdziwe życie i to w pełni.

DZIEKI CI PANIE ZA TWÓJ KRZYŻ,  

ZA TO, ŻE JESTEŚ, ZA TO, ŻE KOCHASZ

ZA TO, ŻE CZEKASZ NA KAŻDEGO Z NAS

AMEN

jfk

Otwórz zdjęcie

dobre słowo

14 września – Europejski Dzień Modlitwy za Ukrainę

Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Niech w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach i parafiach nie zabraknie tego dnia modlitwy podczas Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu i odmawiania Różańca w intencji Ukrainy i nawrócenia narodu rosyjskiego.

dobre słowo

14 września 2022r.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

„Podwyższenia Krzyża Świętego (także: Pańskiego) – święto obchodzone zarówno w Kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa. (…) Tradycja przypisuje odnalezienie Krzyża św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I Wielkiego, w 326 roku.”

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwy%C5%BCszenie_Krzy%C5%BCa_%C5%9Awi%C4%99tego

 

 

https://www.google.pl/search?q=podniesienia+krzy%C5%BCa&sxsrf=ALiCzsawwoqqdpAyXH1CblUQNUTIOkl9Zw:

 

dobre słowo

12 września imieniny Matki Bożej!

 

Matka Boża Fatimska - Obrazek z modlitwą (100 szt) - Obrazki papierowe -

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.