Aktualności

dobre słowo

Otwórz zdjęcie

Czerwiec miesiąc ku czci Najświętszego Serca Jezusa

słowa św. Jana Pałwa II

"Tajemnica Bożego Serca przemawia do mnie od dziecięcych lat"

dobre słowo

     Otwórz zdjęcie    Otwórz zdjęcie

Piękna Maryja, Nasza Matka w ślicznej przydrożnej kapliczce wsi Antoniówka.

Każdego dnia mieszkańcy gromadzili się wokół Maryi i trwali na wspólnej modlitwie.

Wspominali: 3 maja Matki Bożej Królowej Polski, 9 maja Matki Bożej Łaskawej,

27 maja Matki Bożej Królowej Apostołów, 29 maja NMP Matki Kościoła.

 

Boże Słowo na dziś:

Bóg jest naszą ucieczka i siłą,

najpewniejszą pomocą w trudnosciach.

On uśmierza wojny aż po krańce ziemi. Psalm 46

dobre słowo

Boże Słowo na dziś:

Jeśli mnie miłujecie będziecie zachowywać moje przykazania. j14,15

 

Psalm 101

Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce.

Będę szedł drogą nieskalaną.

Będę chodzić z sercem niewinnym.

Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej.

W nienawiści mam czyny przestępcy, nie przylgną one do mnie.

Przewrotne serce będzie ode mnie z daleka.

Tego co złe, nawet znać nie chcę.

Pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę.

Kto knuje podstęp nie zamieszka w mym domu, nie ostoi się wobec mego wzroku, kto rozgłasza kłamstwa. 

 

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Flp 4,14

 

Składaj Bogu ofiarę dziękczynną.

Kto składa ofiarę dziękczynną ten Mi cześć oddaje, a tym którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. Mk 10, 28-31

 

 

dobre słowo

28 maja  Niedziela Zesłanie Ducha Świętego

Otwórz zdjęcie

Psalm 104

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław duszo moja Pana.

„Boże mój Ty jesteś bardzo Wielki. Jak liczne są dzieła Twoje Panie,

Ziemia jest pełna Twoich stworzeń”

1Kor 12

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Św.: Panem jest Jezus.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch.

Różne są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan.

Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg,

sprawca wszystkiego we wszystkich.

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Ewangelia św. Jana J 20, 19-23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie,

choć drzwi były zamknięte… przyszedł Jezus,

stanął po środku i rzekł: Pokój wam!

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja Was posyłam.

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie  grzechy, są im odpuszczone,

A którym zatrzymacie, będą zatrzymane”.

Sekwencja:

Przyjdź Duchu Święty

Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia?...

Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary.

Otwórz zdjęcie

dobre słowo

Otwórz zdjęcie

Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko co możecie, aby Ją ludzie kochali.

Odmawiajcie ku Jej czci różaniec.

Modlitwa jest najlepszą bronią jaką posiadamy.

Jest kluczem, który otwiera Serce Boga. (CE s.40)

 

25 maja urodziny św. o. Pio, naszego patrona, dzięki któremu trwa przed złem nasza ochrona.

Dziękujemy i prosimy czuwaj nad nami i prowadź do Nieba. Amen

dobre słowo

                                           Msza św. w intencji Bezdomnych i Ubogich

      nie tylko ze Wspólnoty św. Józefa jest w każdą pierwszą niedzielę miesiąca

                        o godz. 13.00 w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 42

 

Bóg mówi w Liturgii Słowa:

„Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły (Dz 6,1-7)

Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania…ziemia jest pełna Jego łaski (Ps. 33)

 

Wam zatem, którzy wierzycie cześć!

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem…narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (1P2, 4-9)

dobre słowo

Z Ewangelii św. Jana J 14,1-12

 

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem.

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,

Jak tylko przez Mnie… czy nie wierzysz?

Że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?

Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie.

To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Wierzcie MI, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.

Jeżeli zaś nie - wierzycie przynajmniej ze względu na same dzieła!"

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.