Aktualności

dobre słowo

17. października 2022

Msza św. w intencji bezdomnych i ubogich

BÓG mówi w Liturgii Słowa: Ef 2,1-10

Bracia: i wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu(...)

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. (…) Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.

W Ewangelii wg św. Łukasza Łk12,13-21

"Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia".

"Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rzekł: (…)”zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe (…) I powiem sobie: masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”.

Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zarządają twojej duszy od ciebie, komu więc przypadnie to, co przygotowałeś”.

"Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga".

Psalm 11

(…) Bada Pan sprawiedliwego i występnego, Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość.

Węgle ogniste i siarkę ześle na grzeszników, wiatr palący będzie ich udziałem.

Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

(Brewiarz Franciszkanów Świeckich str.88)

dobre słowo

Cytaty Jana Pawła II - NINIWA

https://niniwa.pl/2020/08/02/cytaty-jana-pawla-ii/

dobre słowo

Solo Dios Basta    

                    św. Teresa z Avila

 

(tłum. Bóg sam wystarczy)

dobre słowo

14 października Kościół obchodzi wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque

Od początku swego życia zakonnego, przez ponad półtora roku, od grudnia 1673 do czerwca 1675, Małgorzata doświadczała mistycznych spotkań z Jezusem, który przekazał jej zadanie niesienia ludziom posłannictwa o Jego Najświętszym Sercu.    

Pan Jezus przedstawiał jej swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości. Chrystus prosił Małgorzatę, by często przystępowała do Komunii świętej, a przede wszystkim w pierwsze piątki miesiąca. Polecał także, aby w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek uczestniczyła w Jego śmiertelnym konaniu w Ogrójcu między godziną 23 a 24: "Upadniesz na twarz i spędzisz ze Mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem".

Obietnice wielkich łask dla czcicieli Serca Jezusa. On sam objawił to  mistyczce

(https://misyjne.pl/wp-content/uploads/2018/07/gerajuarez-1547079605894-cathopic-900x380.jpg)

 

16 czerwca 1675 r. Pan Jezus ukazał Małgorzacie swoje Boskie Serce, mówiąc:

Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że w niczym nie oszczędzając siebie, całkowicie się wyniszczyło i ofiarowało, aby im okazać swoją miłość. Przeto żądam od ciebie, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała zostało ustanowione święto – szczególnie po to, by uczcić Moje Serce przez Komunię Świętą i uroczyste akty przebłagania, w celu wynagrodzenia Mu za zniewagi doznane w czasie wystawienia na ołtarzach. Obiecuję, że Moje Serce otworzy się, aby spłynęły z niego Strumienie Jego Boskiej Miłości na tych, którzy Mu tę cześć okażą i zatroszczą się o to, by inni Mu ją okazywali.  (https://deon.pl/wiara/duchowosc/sw-malgorzata-maria-alacoque-i-najswietsze-serce-jezusa,1639370)

dobre słowo

„Boże, nasz Ojcze, udziel nam hojnie Twojej łaski i pomóż nam wypełniać Twoje przykazania, abyśmy w tym życiu

znajdowali pociechę i osiągnęli wieczną radość.”  (Brewiarz Franciszkański Świeckich, str. 386)

 

 

Wysławiaj swego Boga

On zsyła na ziemię swoje polecenia

A szybko mknie Jego słowo..     (Psalm 147)

dobre słowo

Przyjdź Duchu Święty

Bo Ty jesteś Światłem serca człowieczego…

Jesteś spoczynkiem w znużeniu i pracy.

Ochłodą w skwarze, słodkim gościem duszy.

Darem i dawcą świętości i prawdy, Nauczycielem

Z brudu nas obmyj i ulecz zranionych,

Oziębłość duszy rozpal swym ogniem.

Nawróć opornych i ukaż zbłąkanym bezpieczną drogę.

Sam jesteś dobrem i dobrem napełniasz,

Gdy Ciebie nie ma, pustka nas ogarnia.

Przyjdź więc, Płomieniu i ogrzej miłością wygasłe serca.

(Brewiarz Franciszkanów Świeckich, str. 366)

 

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem,

a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.

Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam Tobie pełnić.

(Pwt 4,39-40a)

Bóg jest Miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu.

Miłość polega na spełnianiu Jego przykazań.

(Brewiarz Franciszkanów Świeckich, str. 376)

dobre słowo

Aniołowie Stróżowie

 

          Na polecenie samego Boga strzegą nas i chronią, wiemy też, że każdy z nas ma swojego własnego, który wspiera nas na drodze do Nieba. Dziś w liturgii wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. (…)

         Wielu świętych miało bliskie relacje ze swoimi Aniołami Stróżami, wielu obecnych ojców duchownych zachęca wprost, by z aniołami rozmawiać, a nawet prosić Pana Boga o możliwość poznania imienia swojego anioła.  

 

Angel Wings on Blue Bokeh Banner    - Wide blue bokeh background with a large pair of Angel Wings on the left side and a shaft of bright light between  

https://stock.adobe.com/pl/

dobre słowo

Październik – miesiąc Różańca świętego

„Różaniec to największa broń, skierowana przeciwko szatanowi.”

                                                       (Słowa Ojca Pio)

Są tacy, dla których różaniec jest za trudny. Trudność nie kryje się w samym różańcu, lecz w skomplikowaniu tych, którym tak trudno jest.

         Zapraszaj dusze do tej modlitwy; będę przez nią uzdrawiał choroby ciała i umysłu, będę wprowadzał pokój tam, gdzie panuje nienawiść; dzięki niej przemienię grzeszników w wielkich świętych, będę uświęcał Moich kapłanów, będę przynosił radość osobom konsekrowanym i wzniecę nowe powołania w obfitości.

Usłysz błagania Mojej Matki z tak wielu miejsc. Weź je sobie do serca. Odmawiaj Jej różaniec, a Ojciec Mój dokona niesamowitych rzeczy zarówno dla ciebie, jak i dla Niej.”

(„Rozważania na każdy dzień, IN SINU JESU, KIEDY SERCE MÓWI DO SERCA”)

Różaniec - historia prawdziwa - NINIWA  

https://niniwa.pl/2020/05/22/prawdziwy-rozaniec/

 

dobre słowo

♥️   Ojciec Pio na dziś (30 września 2022)

Nigdy nie przyszła mi do głowy myśl o jakiejś zemście. Modliłem się za oszczerców i nadal będę się modlił. Często mówiłem Bogu: „Panie, jeśli dla ich nawrócenia potrzebne jest uderzenie batem, zrób to, byleby tylko zostali zbawieni” (AD, s. 127)

Otwórz zdjęcie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie odebrały paczek z żywności unijnej w Programie POPŻ mogą je dodebrać do dnia 10 października 2022r.

 

Tel. kontaktowy   531 655 466

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.