Aktualności

dobre słowo

Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich,

zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa

zmiłuj się nad nami

dobre słowo

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

 zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

 zmiłuj się nad nami

dobre słowo

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości

zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

zmiłuj się nad nami

dobre słowo

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości

zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico

zmiłuj się nad nami

dobre słowo

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego

 zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios

 zmiłuj się nad nami

dobre słowo

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa świątynio Boga,

zmiłuj się nad nami

 

Boże Słowo na dziś:

Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia (Wj 19.2-6a)

 

Psalm 100

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,

On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością,

Jego ludem, owcami Jego pastwiska

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem

chwalcie i błogosławcie Jego imię

Albowiem Pan jest dobry

Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia.

 

Z Ewangelii św. Mateusza

<<Jezus widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów:

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo…..Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie>>

dobre słowo

                     Otwórz zdjęcie

 

               Niech Serce Jezusa

         stanowi centrum wszystkich twoich pomysłów

           o. Pio (ASN, s.44)

 

                             Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego        

  zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha św. utworzone,

 zmiłuj się nad nami

NIEPOKALANE SERCE MARYI

módl się za nami

 

 

O Pani wielce chwalebna, od gwiazd na niebie wznioślejsza,

własnego Stwórcę i Syna karmiłaś piersią matczyną.

Przez Ewę dobro stracone przywracasz rodząc Jezusa i grzesznym,

godnym litości, wskazujesz drogę do raju

(Brewiarz,t.III,Jutrznia)

                 ,,W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!’

                                       obietnica Matki Bożej

 

  

 

Psalm 91

Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu Imieniu Najwyższy…

Jak wielkie są dzieła Twoje Panie,

I jakże głębokie Twe myśli!

Nie zna ich człowiek nierozumny i głupiec ich nie pojmuje…

 

Ileż razy chciałem zgromadzić twoje dzieci Jeruzalem, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła (Mt 23,37)

 

Uważajcie niebiosa co powiem, słuchaj ziemio głosu mojego.

Jak deszcz niech spływa moje pouczenie,

jak rosa niech pada me słowo,

Jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz życiodajny na trawę!...

Oto będę głosić imię Pana, uznajcie wielkość naszego Boga!,

wszystkie Jego drogi są słuszne.

On jest Bogiem, który nie zawodzi,

On sprawiedliwy i prawy…

Przestali być Jego dziećmi, bo grzech popełnili, pokolenie przewrotne i zakłamane. Więc tak chcesz odpłacić Panu ludu głupi i bezrozumny?

Czyż On nie jest twoim Ojcem i Stwórcą?

(Pwt32,1-12)

 

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi jest ratunkiem dla świata, by przetrwał i nastał pokój. Wystarczy tylko być posłusznym Matce Bożej i przez 5 miesięcy w pierwszą sobotę miesiąca:

  • odprawić spowiedź
  • przyjąć Komunię św .w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
  • odmówić różaniec z medytacją

 

Dlaczego przez 5 sobót miesiąca?

Jest 5 rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

1.bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi

2.bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu

3.bluźnierstwa przeciwko dziewictwu Maryi

4.bluźnierstwa przeciwko Boskiemu macierzyństwu(gdy nie chce się uznać Maryi za Matkę ludzi, starania ludzi, którzy usiłują publicznie wpajać w serca dzieci obojętność, pogardę a nawet odrazę)

5.publiczne znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach

 

dobre słowo

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA

ZAWSZE

KRÓLUJ WE WSZYSTKICH SERCACH LUDZI

BŁAGAMY:

UZDRAWIAJ NASZE SERCA,

NAPEŁNIJ ŻAREM MIŁOŚCI,

NASYĆ MĄDROŚCIĄ I TWOJĄ WOLNOŚCIĄ

USUŃ OZIĘBŁOŚĆ, PYCHĘ I ZAPOMNIENIE O TOBIE

NAPEŁNIJ DOBREM I POKOJEM

AMEN

 

 

Z Liturgii Słowa:

,,Uznaj więc, że Pan, Bóg twój jest Bogiem,

Bogiem wiernym, zachowującym przymierze do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw…."

(Pwt 7,6-11)

 

Bóg jest Miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim

(1J4,7-16)

 

Słowa Jezusa do św. s. Małgorzaty Marii Alacoque:

,,Oto Serce, które tak bardzo kocha ludzi.

Od większości nie otrzymuję nic prócz niewdzięczności, pogardy, obrazy, świętokradztwa i obojętności”

Brak opisu.

                                                          

ogłoszenie

                                                                        OGŁOSZENIE

                     Wydawanie żywności unijnej będzie 6 czerwca w godz.12:15-14:15

w sali spotkań Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa ul. Krakowskie Przedmieście 42

 

Od 15 maja obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2021 Plus:

  • 1823,60zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1410zł dla osoby w rodzinie

 

 

 

                                                          

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.