Aktualności

dobre słowo

Ojciec Pio na dziś

(1 czerwca 2021)

"Niech Serce Jezusa Chrystusa stanowi centrum wszystkich twoich pomysłow"

(ASN, s.44)

 

dobre słowo

 

                 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Bóg mówi :

Pwt 4, 32-34

,,…Poznaj dzisiaj i rozważ  w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.

Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie;

byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan Bóg twój”.

Rz 8,14-17

,,…Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi….’’.

Mt 28,16-20

,,…Jezus przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

A oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata’’.

Psalm 33

 ,,Przyjdźcie ,uwielbiajmy prawdziwego i Jedynego Boga i Ojca i Syna i Ducha Świętego

           Bądź z nami Jedyny i Wszechmogący Boże Ojcze

                                    Synu i Duchu Święty.

     Ojciec jest miłością, Syn jest łaską, więzią jest Duch Święty

                  Ojciec jest źródłem prawdy, Syn jest prawdą,

                                 Duch prowadzi do prawdy”.

 

Z Brewiarza tom III str.486-487

Z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

,,…Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego  Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać;

bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko…”.

Z listów św. Atanazego

,,Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał. Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali.

Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już, ani też nie może nazywać się chrześcijaninem.

Co każdemu przydziela Duch Święty przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, należy też do Syna…’’.

,,…Trójca jest święta i doskonała…W Kościele głosi się jednego Boga, który ,,jest ponad wszystkim’’, jako Ojciec, jako początek i źródło‘

,,przez wszystko’’, to jest przez Słowo i,, we wszystkim’’, w Duchu Świętym’’.

 

Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy o Święta Trójco!

Ratuj stworzenia, daj opatrzenie..

Wlej Ducha swego do serca mego,

Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie,

Odpuść nam złości,  Twej litości, znieś głód, mór, wojny, spraw czas spokojny.

Daj dar miłości i pobożności,

Szczęść państwu Twemu,  swojemu, strzeż w nim żyjących, broń konających.

Daj nam żyć w niebie, prosimy Ciebie

 

 

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.