Aktualności

Spotkania Cyrenejskie

 

Czekamy na Ciebie co piątek mamy to czego potrzebujesz. Nie czekaj zacznij działać jest nas coraz więcej. Mamy rozwiązanie ono jest w Tobie, pomożemy Ci odnaleść drogę.

 

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 17:00 

przy Klasztorze Kapucynów Braci Mniejszych przy ulicy Krakowskie Przedmieście.

Wrzesień 2018 do czerwca 2019

Kontynuacja wsparcia w żywność dzięki dalszej współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie i realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wnioski dla osób potrzebujących spełniających ustalone kryteria są do pobrania w każdy piątek na spotkaniu Wspólnoty przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów ul. Krakowskie Przedmieście 42 oraz w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych w Lublinie przy ul. Młyńskiej 18 w godz.8:00-16:00 ( do 15 października 2018).

AKCJA PIÓRNIK 2018

plakat mamy piornik 2018

Dzieci z rodzin podopiecznych żyjących w trudnych warunkach egzystencjalnych proszą wiernych uczęszczających do kościoła o wsparcie w przygotowanie wyprawek szkolnych.

Po otrzymaniu zeszytów, piórników, tornistrów i przyborów szkolnych z radością wracają do szkoły nie czując się gorszymi od innych dzieci.

Z całego serca dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i zrozumienie.

Otrzymaliśmy zaproszenie od Sz. Pani Prezes Banku Żywności w Lublinie do udziału w III-ej Konferencji KROMKA CHLEBA OD SERCA organizowanej dla samorządów, instytucji, stowarzyszeń realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Konferencja odbyła się 27 września 2018 w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej. W konferencji wzięła udział delegacja trzech osób reprezentujących Stowarzyszenie Opieki Ojca Pio BONUM. Tematem przewodnim było poszukiwanie skutecznych metod pomocy osobom najuboższym. Był to czas mile spędzony w atmosferze dobrego dialogu, dobrej dyskusji, wspólnego obiadu i czasu rekreacyjnego podczas występu muzycznego przygotowanego przez osoby niepełnosprawne.

Czerwiec do wrzesień 2018

Zapraszamy na spotkania Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa PAX w każdy piątek o godz.13:15 w Sali Tercjarskiej przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów ul Krakowskie Przedmieście 42.

17 dnia każdego miesiąca w intencji Wspólnoty jest Msza św. o godz.9:00 a jeśli ten dzień przypada na niedzielę to o godz.10:00 w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 42

Spotkania Wspólnoty mają charakter formacyjno-modlitewny. Tematyka spotkań ukierunkowana jest na zwiększenie poczucia wartości każdego człowieka, który bez względu na trudną sytuację życiową czy uzależnienie ma swoją niepodważalną wartość i godność.

Podejmowane są starania aktywizacji członków Wspólnoty przez różnorakie działania:

 • umożliwienie kontaktu z pracodawcami
 • pomoc w uzyskaniu potrzebnych dokumentów do pracy, do różnych instytucji, do lekarza
 • prace wykonywane podczas spotkań , jako zwyczajne obowiązki, np. sprzątanie sali, dźwiganie paczek żywnościowych, segregacja artykułów spożywczych pochodzących z darowizny i ich rozdzielanie w grupie oraz rozdzielanie używanej odzieży
 • warsztaty różańcowe
 • ręczne wykonywanie ozdób świątecznych i rzeźb  przez osoby uzdolnione artystycznie
 • dialog w atmosferze dobroci i akceptacji człowieka będącego w potrzebie

Średnia liczba osób biorąca udział w spotkaniu -105.

Tematyka spotkań na rok 2018/2019:

 1. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ – odwzajemnienie jej przez właściwą relację z Bogiem i drugim człowiekiem
 2. MIŁOSIERDZIE-jako nasz skarb i łaska
 3. MODLITWA-pokarm naszej duszy i ratunek dla świata
 4. POKUTA I WYNAGRODZENIE za powszechną grzeszność
 5. ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO na dany dzień spotkania oraz na niedzielę.
 6. ZAWIERZENIE SIĘ BOGU I MARYI
 7. MODLITWA DO ŚW.JÓZEFA PATRONA WSPÓLNOTY
 8. POZNAWANIE DUCHOWOŚCI FRANCISZKAŃSKICH ŚWIĘTYCH

Maj 2018

 • Zapraszamy na spotkania Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa PAX w każdy piątek o godz.13:15 w Sali Tercjarskiej przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 oraz na Mszę św. 17 dnia miesiąca o godz.9:00 w intencji Wspólnoty oraz innych bezdomnych i ubogich.
 • W dniach 19 i 20 maja spędzamy czas w Gierzwałdzie u stóp Matki Bożej, która prawie 160 razy przyszła z nieba właśnie tutaj , by powiedzieć nam Polakom takie słowa: ‘’Zawsze będę z wami” i by przypomnieć, jak ważna i potrzebna jest modlitwa różańcowa.

Słowa św. o. Pio:
„Różaniec jest największa bronią skierowaną przeciwko szatanowi”
„Modlitwa otwiera Serce Boga”

Tak jak ciało karmimy tym, co lubimy i potrzebujemy, tak i duszę swą trzeba nam karmić modlitwą, by nie uschła z jej braku i miłości do Boga i ludzi.

 • Przekazywanie darowizny artykułów spożywczych dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie oraz przekazywanie, otrzymanej od darczyńców, odzieży używanej potrzebującym ze Wspólnoty PAX oraz mieszkańcom Lublina, Antoniówki, gminy Niemce.

Kwiecień 2018

 • Zapraszamy na spotkania Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa PAX w każdy piątek o godz.13:15 w Sali Tercjarskiej przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów Lublin ul. Krakowskie 42
 • 17 kwietnia jest Msza św. o godz.9:00 w w/w Kościele w intencji Wspólnoty i innych bezdomnych
  i ubogich.

Wydawanie unijnych paczek żywnościowych będzie w dniach:

 • 12 kwietnia 2018 w godz.10:00-16:00 w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych, Lublin ul. Młyńska 18
 • 13 kwietnia w godz.10:00-15:30 w Sali Tercjarskiej przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów (wejście przez bramę) Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 42

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 • Przekazywanie darowizny artykułów spożywczych dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie oraz przekazywanie, otrzymanej od darczyńców, odzieży używanej potrzebującym ze Wspólnoty PAX oraz mieszkańcom Lublina, Antoniówki, gminy Niemce.

Marzec 2018

 • Zapraszamy na spotkania Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa PAX w każdy piątek godz.13:15 w Sali Tercjarskiej przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów Lublin ul. Krakowskie 42
 • Msza św. w dniu 17 marca o godz.9:00 w intencji Wspólnoty oraz innych bezdomnych i ubogich
 • Przekazywanie darowizny artykułów spożywczych dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie oraz przekazywanie, otrzymanej od darczyńców, odzieży używanej potrzebującym ze Wspólnoty PAX oraz mieszkańcom Lublina, Antoniówki, gminy Niemce.

Luty 2018

Wydawanie unijnych paczek żywnościowych będzie w dniach:

 • 16 lutego w godz.12:15- 17:00 w Sali Tercjarskiej przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów (wejście przez bramę) Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 42
 • 19 lutego w godz.10:00- 17:30 w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych, Lublin ul. Młyńska 18

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 • Spotkanie Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa PAX w każdy piątek o godz.13:15 w Sali Tercjarskiej przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów w centrum miasta Lublin
 • 17 lutego Msza św. o godz.9:00 w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów ul. Krakowskie Przedmieście 42 w intencji Wspólnoty i innych bezdomnych i ubogich
 • Przekazywanie darowizny artykułów spożywczych dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie oraz przekazywanie, otrzymanej od darczyńców, odzieży używanej potrzebującym ze Wspólnoty PAX oraz mieszkańcom Lublina, Antoniówki, gminy Niemce.

Styczeń 2018

 • Nawiązanie współpracy z Zarządem i mieszkańcami Gminy GORZKÓW, RYBCZEWIC, ŻÓŁKIEWKI
 • Kontynuacja spotkań Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa PAX w każdy piątek od godz.13:15 w Sali Tercjarskiej przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 42
 • Msza św. 17 dnia miesiąca o godz.9:00 w intencji Wspólnoty oraz innych bezdomnych i ubogich.
 • Przekazywanie darowizny artykułów spożywczych dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie oraz przekazywanie, otrzymanej od darczyńców, odzieży używanej potrzebującym ze Wspólnoty PAX oraz mieszkańcom Lublina, Antoniówki, gminy Niemce.

Spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie przy akompaniamencie akordeonu

W atmosferze franciszkańskiej duchowości wypełnionej miłością, pokojem i dobrocią dzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. Była wielka radość i łzy wzruszenia. Niektórzy tulili się w ramionach szlochając ze szczęścia, bo pamiętali taki czas, kiedy byli jeszcze dziećmi.
Każda z osób trzymała figurkę Dzieciątka Jezus, ogrzewając Ją ciepłem swej miłości i radości.

Wydawanie unijnych paczek żywnościowych

Wydawanie unijnych paczek żywnościowych będzie w dniach:

 • 13-14 grudnia w godz.9:00-17:30 w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych Lublin ul. Młyńska 18
 • 15-16 grudnia w godz.10:00-17:00 w Sali Tercjarskiej przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 42

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Przekazywanie darowizny artykułów spożywczych dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie oraz przekazywanie, otrzymanej od darczyńców, odzieży używanej potrzebującym ze Wspólnoty PAX oraz mieszkańcom Lublina, Antoniówki, gminy Niemce.

Kontynuacja wsparcia żywnościowego na 2018 rok

Akcja prowadzona dla osób bezdomnych i innych potrzebujących rozpocznie się w dniach 4-6 października 2017r.

Środa i czwartek 4-5 października - godz. 10:00 - 14:00
Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych
Lublin, ul. Młyńska 18

Piątek 6 października - godz. 10:00 - 15:00
Sala przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów
Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 42

Telefon kontaktowy w sprawie paczek żywnościowych: 507 217 880

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wnioski kwalifikujące do odbioru paczek żywnościowych można otrzymywać i dostarczać wypełnione w biurze Stowarzyszenia przy Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Leszczyńskiego 23, pokój nr 206 na drugim piętrze, w środy w godz.10:00 - 13:00 (budynek za stadionem Lublinianka).

Ogólnopolska Zbiórka Żywności w dniach 29-30 września 2017

Zmień dietę Sebastiana i innych potrzebujących dzieci. Bierzemy w niej udział dzięki współpracy z Bankiem Żywności.

Dzięki życzliwości i zaangażowaniu Dyrekcji i Grona Pedagogicznego z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie młodzież w ramach wolontariatu charytatywnie wspiera działalność statutową Stowarzyszenia, pomagając tym, którzy są głodni.

Miejsce akcji:

Sklepy:

 • Biedronka Lublin ul. Choiny 1
 • Biedronka Niemce ul. Parkowa 1
 • Biedronka Lubartów ul. 1000-lecia 2

Uroczysta eucharystia w 49 rocznicę śmierci św. Ojca Pio

image001

23 września na uroczystej Mszy św. wotywnej za wstawiennictwem o. Pio w procesji z darami była delegacja Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa PAX niosąc w darze ręcznie robione różańce. To jest VOTUM dla Matki Bożej w 100 letnią rocznicę objawień w Fatimie. Były one rozprowadzane po Mszy św. jako wynagrodzenie za grzechy a dobrowolnie złożona ofiara, została przeznaczona na remont Kościoła Braci Mniejszych Kapucynów.

Tego też dnia Dzieci z Dziecięcej Grupy Modlitwy Ojca Pio ”Totus Tuus Jesu” niosły obraz Madonny Niepokalanej, który same otrzymały w darze od wspaniałej lubelskiej malarki Teresy Szczuki.

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.