Aktualności

III TYDZIEŃ TYDZIEŃ ADWENTU

advent 4620929 640

Gaudete
NIEDZIELA RADOŚCI

1 Tes.5,16-24

…,, Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie…
W każdym położeniu dziękujcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie.
Unikajcie wszelkiego rodzaju zła…”.

Psalm 25

,,…Daj mi poznać Twoje drogi Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń...
Boże i Zbawco w Tobie mam nadzieję…”.

Psalm 34

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, by pamięć o nich wymazać
z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od udręki.
Pan odkupi dusze sług swoich, nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

Izajasz 45

Ja jestem Pan i nikt poza Mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę.
Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce ziemi, bo Ja jestem Bogiem i nikt inny.
Tak przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówić: jedynie u Pana jest sprawiedliwość…”.

 

Psalm 85

,,…Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi…”.

Ewangelia wg św. Łukasza(Łk 7)

,,…Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci wstają oczyszczeni
i głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię…
A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie…”.

Izajasz
Pan naszą sprawiedliwością

Psalm 71

,,…Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą Boże mój wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Bo Ty mój Boże, jesteś moją nadzieją.
Panie Tobie ufam od młodości Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin
od łona matki moim opiekunem..”.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 1,5-25)
(o trudnościach w wierze Zachariasza, któremu trudno było pojąć,
że zostanie ojcem, będąc już starcem)

,,…Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić
z Tobą i oznajmić tę radosną nowinę.
A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie…”.

Psalm 125

,,Ci, którzy ufają Panu są jak góra Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki
Panie czyń dobrze dobrym i ludziom prawego serca…
…A tych, którzy chodzą na kręte drogi niech Pan oddali razem ze złoczyńcami.

  

Psalm 86

,,…Aleś Tyś Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny, bardzo wierny…”.

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.