Aktualności

dobre słowo

                            15 września 2022

        NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

 

Z Liturgii Słowa na dziś:

Bolejąca Matka stała u stóp krzyża ,

we łzach cała, kiedy zawisł Syn.

A w Jej pełnej jęku duszy, od męczarni i katuszy tkwił miecz ostry naszych win.

Jakże smutna i strapiona była Ta błogosławiona,

z której narodził się Bóg…

Któż od smutku się powstrzyma, mając Matkę przed oczyma, która cierpi z Synem swym?...

Niechaj serce moje pała, by radością mą się stała Miłość-Chrystus Bóg.

(Lekcjonarz Mszalny t.6, Sekwencja str.390)

(Hbr 5,7-9)

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy GO słuchają.

Psalm 33

Wybaw mnie Panie w swoim miłosierdziu…

Bądź dla mnie skałą schronienia,

warownią, która ocala.

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,

kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

Ja zaś pokładam ufność w Tobie Panie i mówię :

Ty jesteś moim Bogiem.

W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Jakże jest wielka Twoja dobroć Panie,

którą zachowałeś dla bogobojnych.

Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi.

Z Ewangelii według św. Jana J 19,25-27

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:

<<Niewiasto oto Syn Twój>>.

Następnie rzekł do ucznia:<<Oto Matka twoja.>>.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Mały komentarz:

Prawdziwa miłość jest posłuszna.

Jaka Matka taki Syn. I my będąc posłuszni Maryi mamy kroczyć przez życie z Jezusem, Jej Synem, który jest DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM.

Dokonując takiego wyboru osiągniemy najważniejszy cel naszego istnienia, czyli życie wieczne w mieszkaniu Ojca w Niebie. Amen

jfk

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.