Aktualności

dobre słowo

 

 

                                             17 października 2021

Msza Święta w intencji Wspólnoty Bezdomnych i Ubogich św. Józefa

 Z Brewiarza: Psalm 63

 Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki…

Będę Cię chwalił przez całe me życie i wzniosę ręce w Imię Twoje!

Modlitwa- Rz. 13

Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Jk 1,19-20,26

Każdy człowiek powinien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.

1 P1,17-19

W bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem czy złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako Baranka niepokalanego i bez zmazy.

Z Liturgii Słowa:

Hbr 4,14-16

….trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Psalm 33

Okaż swą łaskę ufającym Tobie…

Słowo Pana jest prawe a każde Jego dzieło godne zaufania…

On jest nasza pomocą i tarczą.

Panie niech ogarnie nas Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie.

 

Z Ewangelii według św. Marka

….<<Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, lecz, żeby służyć i dać Swoje życie, jako okup za wielu>>.

Jezus jest wspaniałym i nieprzemijającym Autorytetem.

Jest prawdziwą Miłością, która służy całym Swym Jestestwem.

Syn samego Boga Ojca, a Serce ma pełne pokory i niebiańskiej dobroci.

Kocha każdego i na każdego wciąż czeka. Taki cierpliwy i miłościwy.

Zaprasza na co dzień i od święta do stołu Uczty Eucharystycznej.

Chce obdarzyć łaskami, ale  niewielu  jest chętnych, by je przyjąć.

Ci co przychodzą na to najważniejsze spotkanie w życiu są  podobni do garstki uczniów w Wieczerniku, wszak tłumu wtedy też nie było.

Serce, które kocha lgnie do swego źródła, którym jest Serce Boga.

                                                                                                          jfk

 

 

 

 

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.