Aktualności

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Z Brewiarza

 „...niech jedna radość połączy mieszkańców nieba i ziemi, bo Jezus idąc do Ojca pomiędzy nami zostaje!...”

„...Przyciągnij teraz o Chryste do siebie serce człowiecze i Duchem Świętym napełnij…”

Ef.4,1-13

”...Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg Ojciec wszystkich…”

                                   Z dzisiejszej Ewangelii Mk16,15-20

„…Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! ... Kto przyjmie chrzest i uwierzy będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony”…

Misja apostolska dotyczy każdego z nas od chwili powstania Kościoła Świętego.

Czy chcę słuchać mego Boga Ojca, który mówi do mnie każdego dnia przez  Swe Słowo w Kościele, przez psalmy i wersety modlitwy dla ludu wiernego w brewiarzu?

Czy chcę słuchać mego Abba, który mówi przez wydarzenia, sytuacje życiowe, radości i trudności i boleści całkiem niezrozumiałe?

Czy potrafię cierpliwie czekać na rady Ducha Świętego i Jego dary, by działać tak, żeby Bogu się podobać?

Czy potrafię prawdziwie kochać Boga, Jemu ufać i zawsze o Nim pamiętać?

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.